בס"ד

אודות מנהל ומפעיל האתר

שמי דויד צובארי

בעל ניסיון וביצוע בתחומים שונים. כמו-כן בתחום הנדל"ן עם רישיון מורשה.

החלטתי להתמקד ולמסד את תחום הנדל"ן ולתת מענה וביטחון ברמה הגבוהה לרוכשים בסיוע האתר.

זאת, לאור המקרים בשנים האחרונות של חברות קבלניות ויזמים בבניה חופשית ובתוכניות תמ"א שונות, אשר לא יכלו להמשיך את פעילותם בפרויקטים ונאלצו להכריז על הפסקת הפעילות, דבר אשר גרם נזקים ועוגמת נפש לרוכשים ששילמו ממיטב כספם ורובם לקחו הלוואות מגורמים שונים, ולרוב לא הצליחו לקבל את מבוקשם בחזרה.


הצלחה שלכם בקבלת השירות מהאתר, היא הצלחה שלי, כמנהל ומפעיל האתר.

קוד האתי של מנהל האתר

1.      הקוד האתי של מנהל האתר מנסח עקרונות נאותים ויושרה, מצוינות מקצועיות וכבוד הדדי. מנהל האתר דוגל בתרבות עיסקית נאותה ערכית ושואף להנחיל ערכים אלה לכל מי שיצטרף בהמשך למערכת.

         בסיס זה הוא יסוד חשוב מול כל מי שידרוש את השירותים של האתר.

         העקרונות יהיו ללא פשרות או ניסיונות לעגל פינות גם מול הרוכשים והמוכרים בכל התחומים שהאתר יוביל.

2.      המקצועיות והמצוינות הן אבן היסוד שאותו שוקד מנהל האתר בין נותני השירות לבין לקוחות האתר. יישום נוהל זה יגרום להצלחה של פעולות האתר וביקוש של לקוחות לקבל את שירותיו.

3.      כל הערה, תגובה או תלונה כנגד נותן השירות ללקוחות האתר בכל תחום יטופל על הצד הטוב ביותר, ולשביעות שני הצדדים עם מענה ללא דחייה.

4.      יחס וכבוד הוגן יקבל כל מבקש את שירות האתר בין אם בוצעה עיסקה או לאו.

5.      שמירת סודיות של מוכר או כל רוכש בכל תחום המופעל על-ידי האתר תהיה אם מנהל האתר ידרש לכך רק במקרה שאחד משני הצדדים לא נפגע מהעסקה.

6.      חזון שלי כבעל האתר להיות האתר המוביל בתחום פעילות במתן השירותים:

7.      להיות הספק המקצועי, האמין והמועדף לעסקים גדולים, בינוניים ופרטיים.

8.      לראות את הלקוחות כשותפים ואת שביעות רצונם כיעד מרכזי לפעילות האתר.

השירותים המקצועיים שיקבלו עסקאות הנדל"ן

בכל התחומים בהתאם לתקנון של כל תחום יהיו כדלקמן:


1.      עו"ד המקושר עם האתר או עו"ד חלופי שיקבע רוכש או מוכר בהשתתפות במחיר עד 0.25% מהעסקה.

2.      רו"ח המקושר עם האתר.

3.      אדריכל מטעם האתר או אדריכל חלופי, שיקבע הרוכש/המוכר במחיר עד 2,500 ₪.

4.      חברת הובלה מטעם האתר או חברת הובלה חלופית, שיקבע הרוכש/המוכר במחיר עד 1,000 ₪.

5.      חברת ניקיון מטעם האתר או חברת ניקיון חלופית, שיקבע הרוכש/המוכר במחיר עד 600 ₪.

6.      שמאי מקרקעין מטעם האתר או שמאי חלופי, שיקבע הרוכש/המוכר במחיר עד 3,000 ₪.

7.      חברת בדק בית מטעם האתר או חברה חלופית שיקבע הרוכש/המוכר במחיר עד 1,500 ₪.

תקנון לרוכשים דרך החנויות

לכל המבקשים לקבל שירותים מנותני השירותים ומספקי החנות על כל צרכיו, אני דויד צובארי בעל האתר,

מתחייב לדאוג מול כל נותן שירותים / מספקי החנות, שתקבלו את השירות הכי טוב.

יחס הוגן בכל פנייה

מחיר תחרותי = הנחה ואיכות של המוצר.

בכל מקרה של חריגה ואי עמידה בתנאים של ההסכם בין נותן השירות למקבל השירות, אני אהיה הבורר בין הצדדים למציאת פיתרון.

ואם חלילה, אחד משני הצדדים לא יהיה מוכן לקבל את ההחלטה, אני דויד צובארי אעזור ככל הניתן לקבל ייעוץ משפטי לרוכש ללא תשלום.

יש לציין ולהדגיש כי לבעל האתר אין שום אחריות עסקית בין נותן השירות לבין מקבל השירות.

האתר הוא גורם מקשר בין הצדדים בלבד.

הקשר היחיד בין הצדדים הוא להתקשרות הוגנת ויעילה בלבד

בתקווה גדולה והצלחה בין הצדדים ברמה גבוהה

בניית אתרים - טואול