בס"ד

 

הרוכש נכס מקבלן:מבנה תעשיה

מקבל את השירותים הבאים מהאתר:


1.      בדיקת חוזה על-ידי עו"ד לפני רכישה.

2.      בדיקת תוכניות + אישורי בניה (היתר בניה) אם רוכשים על-פי תוכנית + מיקום הדירה או כל נכס אחר, ועתיד סביבתי לרשות הדיירים (כמו: מסחר ושירותי קהילה).

3.      בדיקת רו"ח את מצב ההון של החברה + ביטחונות.

4.      לאחר החלטת רכישת הנכס יעשה חוזה רכישה עם הקבלן על-ידי עו"ד של מנהל האתר.

5.      בחוזה הרכישה עו"ד של האתר יחד עם הרוכשים יקבעו מסלול תשלומים לקבלן לפי התקדמות הבנייה.

6.      על כל תביעה כנגד הקבלן על ליקוי בבנייה או אי-עמידה בלוח זמנים, עו"ד האתר ייצג את הרוכש בהוצאה משפטית של עד 15,000 ₪ (חמש עשרה אלף ₪).

7.     בגין האמור לעיל ישולם לאתר עמלה של 3% + מע"מ מעיסקת רכישת הנכס.
ליועץ משכנתאות:

לחץ כאן
טואול - בניית אתרים