המפרסמים מודעה למכירת דירה או כל נכס אחר 

1.    על פי תקנון האתר כל המפרסם מודעה, יהיה חייב לפרסם את כל הפרטים הנוגעים לדירה או לכל נכס אחר, כאילו הוא הרוכש.

2.    להלן הפרטים הקשורים לדירה או לכל נכס:


טואול - בניית אתרים